STT Số Sim Giá bán Mạng Phân loại Mua
1 0906.091.953 450,000 đ MobiFone Sim năm sinh Đặt mua
2 0904.201.970 450,000 đ MobiFone Sim năm sinh Đặt mua
3 0128.921.979 700,000 đ MobiFone Sim năm sinh Đặt mua
4 0966.831.954 700,000 đ Viettel Sim năm sinh Đặt mua
5 0128.221.979 700,000 đ MobiFone Sim năm sinh Đặt mua
6 0965.911.950 700,000 đ Viettel Sim năm sinh Đặt mua
7 0128.211.979 700,000 đ MobiFone Sim năm sinh Đặt mua
8 0934.301.976 700,000 đ MobiFone Sim năm sinh Đặt mua
9 0128.932.000 800,000 đ MobiFone Sim năm sinh Đặt mua
10 0128.311.979 800,000 đ MobiFone Sim năm sinh Đặt mua
11 0126.631.979 800,000 đ MobiFone Sim năm sinh Đặt mua
12 0936.591.961 800,000 đ MobiFone Sim năm sinh Đặt mua
13 0904.261.961 800,000 đ MobiFone Sim năm sinh Đặt mua
14 0901.501.975 800,000 đ MobiFone Sim năm sinh Đặt mua
15 0128.922.000 800,000 đ MobiFone Sim năm sinh Đặt mua
16 0128.212.000 800,000 đ MobiFone Sim năm sinh Đặt mua
17 0126.231.979 800,000 đ MobiFone Sim năm sinh Đặt mua
18 0934.272.006 800,000 đ MobiFone Sim năm sinh Đặt mua
19 0904.211.967 800,000 đ MobiFone Sim năm sinh Đặt mua
20 0128.831.979 800,000 đ MobiFone Sim năm sinh Đặt mua
21 0126.921.979 800,000 đ MobiFone Sim năm sinh Đặt mua
22 0122.822.000 800,000 đ MobiFone Sim năm sinh Đặt mua
23 0904.432.010 800,000 đ MobiFone Sim năm sinh Đặt mua
24 0904.201.972 800,000 đ MobiFone Sim năm sinh Đặt mua
25 0934.361.969 850,000 đ MobiFone Sim năm sinh Đặt mua
26 0936.732.015 880,000 đ MobiFone Sim năm sinh Đặt mua
27 0936.902.005 900,000 đ MobiFone Sim năm sinh Đặt mua
28 0934.782.015 900,000 đ MobiFone Sim năm sinh Đặt mua
29 0128.851.979 900,000 đ MobiFone Sim năm sinh Đặt mua
30 0934.361.974 1,000,000 đ MobiFone Sim năm sinh Đặt mua
31 0931.572.015 1,000,000 đ MobiFone Sim năm sinh Đặt mua
32 0128.921.996 1,000,000 đ MobiFone Sim năm sinh Đặt mua
33 0126.331.993 1,000,000 đ MobiFone Sim năm sinh Đặt mua
34 0126.231.994 1,000,000 đ MobiFone Sim năm sinh Đặt mua
35 0936.921.974 1,000,000 đ MobiFone Sim năm sinh Đặt mua
36 0934.322.006 1,000,000 đ MobiFone Sim năm sinh Đặt mua
37 0904.171.971 1,000,000 đ MobiFone Sim năm sinh Đặt mua
38 0128.921.992 1,000,000 đ MobiFone Sim năm sinh Đặt mua
39 0126.331.991 1,000,000 đ MobiFone Sim năm sinh Đặt mua
40 0936.602.014 1,000,000 đ MobiFone Sim năm sinh Đặt mua
41 0934.322.005 1,000,000 đ MobiFone Sim năm sinh Đặt mua
42 0128.922.016 1,000,000 đ MobiFone Sim năm sinh Đặt mua
43 0128.822.016 1,000,000 đ MobiFone Sim năm sinh Đặt mua
44 0126.331.987 1,000,000 đ MobiFone Sim năm sinh Đặt mua
45 0908.131.975 1,100,000 đ MobiFone Sim năm sinh Đặt mua
46 0904.481.972 1,100,000 đ MobiFone Sim năm sinh Đặt mua
47 0904.281.965 1,100,000 đ MobiFone Sim năm sinh Đặt mua
48 0901.581.963 1,100,000 đ MobiFone Sim năm sinh Đặt mua
49 0899.272.014 1,100,000 đ MobiFone Sim năm sinh Đặt mua
50 0936.811.967 1,100,000 đ MobiFone Sim năm sinh Đặt mua
1 2 3